News

በኦዲትና በመ/ቤቱ የሚድያ ፖሊሲ ዙሪያ ለሚዲያ ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጠ

Posted on

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት መገናኛ ብዙኃን በኦዲት ምንነትና አሰራር እንዲሁም መ/ቤቱ በሚያከናውናቸው ሥራዎች ላይ ያላቸውን ግንዛቤ ለማሳደግና የተሻለ የኦዲት ዘገባ እንዲያዘጋጁ ለማገዝ ያለመ ሥልጠና ለሚዲያ ባለሙያዎች ግንቦት 18 ቀን 2009 Read More

News

ተቋሙ በተጣለበት ከባድ ኃላፊነትና በሚያንቀሳቅሰው ግዙፍ ሀብት ልክ ለሀብት አስተዳደሩ ትኩረት መስጠት እንዳለበት ተገለጸ

Posted on

የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ከተጣለበት ትልቅ ሀገራዊ ኃላፊነትና ከሚያንቀሳቅሰው ግዙፍ ሀብት አንፃር ለሀብት አስተዳደር የሚሠጠውን ትኩረት ማሳደግ እንዳለበት የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡ ቋሚ ኮሚቴው በቀድሞው የግብርና Read More

News

ከስርዓተ-ፆታ ማካተት እና ምቹ የሥራ አከባቢ ዙሪያ ሥልጠና ተሠጠ

Posted on

በስርዓተ-ፆታ ማካተት እና ምቹ የሥራ አከባቢ መፍጠር ዙሪያ የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ለተቋሙ ሠራተኞች ግንቦት 3 ቀን 2009 ዓ.ም ሥልጠና ሰጠ፡፡ በሥልጠናው መግቢያ ላይ የሴቶችና ወጣቶች ዳይሬክተር ወ/ሮ ሙሉ ጥሩነህ Read More

News

የስነ-ልክ መለኪያ መሣሪያዎችና ህገወጥ አሠራሮች ላይ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ጥብቅ ቁጥጥር ሊያደርግ እንደሚገባ ተገለፀ

Posted on

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የመንግሰት ወጪ አስተዳደር እና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የንግድ ሚኒስቴር መ/ቤትን የ2007 በጀት ዓመት የክዋኔ ኦዲት ይፋዊ ስብሰባ ሚያዚያ 25 ቀን፣ 2009 ዓ.ም ባካሄደበት ወቅት ሚኒስቴር መ/ቤቱ ህግና ደንብ Read More

News

በሚኒስቴር መ/ቤቱ የፋይናንስ ህግና ደንቦች ባለመጠበቅ ለተፈፀሙ ክፍያዎች ተጠያቂነት ሊረጋገጥ እንደሚገባ ተገለፀ

Posted on

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የመንግሰት ወጪ አስተዳደር እና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር መ/ቤትን የ2007 በጀት ዓመት የሒሳብ ኦዲት ይፋዊ ስብሰባ ሚያዚያ 25 ቀን፣ 2009 ዓ.ም ባካሄደበት ወቅት የሚኒስቴር መ/ቤቱ የስራ Read More

News

የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተመደበለትን ከፍተኛ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ እንዲያውል ተጠየቀ

Posted on

የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በአገሪቱ ከፍተኛ በጀት ከሚመደብላቸው የመንግስት መ/ቤቶች አንዱ  እንደመሆኑ መጠን በጀቱን በአግባቡ ሥራ ላይ ሊያውል እንደሚገባ በኢ.ፊ.ዴ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ታህሳስ Read More

News

በተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ህግ ላይ ለመ/ቤቱ ሰራተኞች ስልጠና ተሰጠ

Posted on

በሴቶችና ወጣቶች ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አስተባባሪነት የተዘጋጀና በተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ህግ ላይ ያተኮረ ስልጠና ለፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ሰራተኞች ከታህሳስ 26-27፣ 2009 ዓ.ም ተሰጠ፡፡ በስልጠናው መክፈቻ ላይ የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክተር Read More

News

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ የቤቶች አስተዳደር ሥርዓትን እንዲያሻሽል ተጠየቀ

Posted on

የኢትዮጵያ ቤቶች ኤጀንሲ የሚያስተዳድራቸው ቤቶች አስተዳደርና አሠራር ኢኮኖሚያዊ፣ ውጤታማና ቀልጣፋ በሆነ መልኩ መከናወኑን በተመለከተ የ2007 በጀት ዓመት የክዋኔ ኦዲት ግኝት ላይ ይፋዊ ስብሰባ /Public Hearing/ ታህሳስ 21፣ 2009 ዓ.ም ተካሄደ፡፡ Read More

News

የመድሀኒትና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን በወቅቱና በፍጥነት ለማቅረብ ኤጀንሲው አሰራሩን ማሻሻል እንዳለበት ተገለጸ

Posted on

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በመድሀኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ የመድሀኒትና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ግዥ አፈጻጸም ላይ ባከናወነው የክዋኔ ኦዲት ግኝት ላይ ይፋዊ ስብሰባ /Public Hearing/ ህዳር 19፣ 2009 ዓ.ም ስብሰባ ተደረገ፡፡ Read More

News

የአገሪቷን የእግር ኳስ ችግር ለመቅረፍ ስፖርቱ በዘመናዊ የአሰራር ስርዓት ሊመራ እንደሚገባው ተጠቆመ

Posted on
OFAG ETHIOPIA

የአገሪቷን የእግር ኳስ ችግር ለመቅረፍ ስፖርቱ በዘመናዊ የአሰራር ስርዓት ሊመራ እንደሚገባው ተጠቆመየፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የ2007 የእግር ኳስ ስፖርትን ለመምራት እና ለማስፋፋት እያከናወነ ያለውን የአሠራር ሥርዓት Read More