Uncategorized

የዲላ ዩኒቨርስቲ ለኦዲት ግኝቶች ልዩ ትኩረት በመስጠት ከተደጋጋሚ የኦዲት ግኝት ነጻ መሆን እንዳለበት ተገለጸ፡፡

Posted on

የዲላ ዩኒቨርስቲ አመራር ለኦዲት ግኝቶች ልዩ ትኩረት በመስጠት ዩኒቨርስቲውን ከተደጋጋሚ የኦዲት ግኝት ነጻ ለማድረግ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡ ቋሚ ኮሚቴው በዩኒቨርስቲው የ2008 በጀት Read More